Câu hỏi thường gặp

Đối tượng tham gia chương trình là ai?

Chương trình diễn ra chính thức vào ngày nào và kết thúc vào ngày nào?

Mục tiêu của chương trình là gì?

Tôi là Nhà phân phối mới gia nhập Amway, tôi cần bắt đầu từ đâu và như thế nào?

Làm sao để tôi có thể tích lũy sao và nhận thưởng?

Tôi có thể theo dõi tiến độ tích lũy sao của mình ở đâu?